Mert dan Karo Kaliptus: Jean Deveaux Augustin rann lam aprer enn tortir

Jean Deveaux Augustin, 54-an, pa'nn sirviv a so bann blesir apre ki li'nn tortire par bann manb enn rezo ladrog aktif dan Karo Kaliptis, dan Roche-Bois. Sa abitan Cité Florida, Baie-du-Tombeau-la, kot boukou personn sorti Karo Kaliptis inn reloze, ti soupsone par sa rezo-la pou kokin enn inportan som larzan ki'nn gagne par zot bann aktivite dan sa rezion-la kot ladrog vande kouma dipin.

Lapolis Abercombrie inn ouver enn lanket.

Se lor baz bann ranseignman ki'nn gagne dan lapremidi vandredi le 11 zwin dapre lakel viktim-la ti sekestre ek soumet a bann sevis ki enn lekip Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) inn debarke sir plas.

Enn parmi bann sispe, Jean Eric Baptiste, alias Rasta, 26-z-an, inn resi interpele apre enn kours pourswit dan bann simin Karo Kaliptis. Viktim-la inn gagn letan idantifie sa abitan Terre-Rouge-la avan transporte an irzans lopital Dr A. G. Jeetoo, dan Port-Louis.

"Mo pa pou kapav donn lanket aster-la," Jean Deveaux Augustin inn fer enn polisie stasion lapolis Abercombrie ki'nn vinn akote li yer aswar konpran. Li'nn rann lam inpe ler tan apre.