Mert Denarainsing Shiblall: trwa lezot sispe, ladan enn zen fam, arete

Developman dan lanket lor mert Devnarainsing Shiblall. Zom 55-an ti retrouve asfiksie anba enn matla, vandredi aswar le 6 me 2022, dan so lakaz dan Montagne Blanche.

Viktim ti retrouve anba enn matla.

Lindi le 9 me 2022, bann ofisie Major Crime Investigation Team (MCIT) inn prosed arestasion trwa sispe: Wareen D., 39-an, Brandon M., 22-z-an ek Ashna B., 19-an. Dapre bann sours polisier, nou finn aprann ki zot ti anvi kokin larzan viktim, enn ansien ginyan lotri nasional. Televizion viktim, anporte pandan dram, inn rekipere par lapolis.

Bann sispe bann abitan lokalite. Zot bann dernie personn ki finn al domisil Devnarainsing Shiblall ek inn trouv li vivan. Se laswit bann ranseignman inn gagne ar bann vwazin kinkazener ki bann sispe inn retrase.

Lindi aswar, zot ti dan Casernes Centrales, dan bann biro MCIT pou zot interogatwar. Zen fam inn rekonet li ti konn viktim. Se li ki'nn indik so bann konplis lakaz Devnarainsing Shiblall avan zot ki pas a laksion.

Mobil krim, ziska ler dan lanket, se enn vol. Inn gayn plizir lane, viktim ti ranport enn gro lo dan lotri. Bann ofisie panse ki viktim inn refiz remet larzan ar bann malfra. Saki finn koz so lamor.

Bann sispe pou tradir, mardi le 10 me 2022, lakour Moka sou enn sarz provizwar pou mert. Bann ofisie panse ki bann mertrie pa'nn azir tousel. Bann lezot konplis dan kolimater bann polisie ek zot arestasion iminant.

Ziska azordi, sink personn inn arete dan kad lanket. Apart trwa individi interpele, lindi le 9 me 2022, bann ofisie inn osi apreand, samdi le 7 me 2022, Shahid A., 31-an, ek Arassen R., enn abitan rezion. Lapolis repros Shahid A. pou pran larzan viktim enn tigit avan so lamor. Me pandan so interogatwar, sispe inn kategorikman rezet bann akizasion. Li soutenir li pena pou fer dan lamor trazik kinkazener.

Tandik Arassen R., epingle par bann eleman Criminal Investigation Division (CID) Quartier Militaire pou vol, li egalman sispekte pou inplike dan mert abitan Montagne- Blanche. De zom inn konparet lakour Moka, lindi le 9 me 2022, pou zot miz an akizasion provizwar. Bann ofisie MCIT inn obzekte zot remiz an liberte kondisionel ek tou le de zom inn rekondir dan selil polisier.

Lekor san lavi Devnarainsing Shiblall ti retrouve vandredi dan lakaz ki li loue dan Montagne Blanche. Kinkazener ki abit tousel, so lamin ek lipe ti ligote. So lekor ti anba enn matla. Lotopsi inn revele ki viktim inn mor etoufe.

Read more...