Mert makiye an swisid: enn vol a lorizinn dram-la

Mert Soochaya Mulliah, 37-an, dan L'Escalier, inn prodir akoz enn zafer vol. Se samem ki bann anketer soupsone. Apre dekouvert kadav viktim-la, dimans le 11 avril 2021, dan lari Gangoo, bann ofisie Criminal Investigation Division Plaine-Magnien inn prosed a larestasion Philipe Petit (62-z-an), Jean Dominique Bacoye (55-an), ek Wilson Henry Laviolette (46-z-an), tou bann abitan lokalite. Bann fe inn prodir pandan enn parti labwas.

Bann sispe.

Se swit a lodision enn temwin ki bann anketer inn met zot lor lapist trwa sispe-la. An efe, dan so resi avek lapolis L'Escalier, enn zen fan 36-z-an, ki abit La Sourdine, eksplike ki vandredi aswar, li'nn al kot viktim-la. Enn fwa li'nn rant andan lakaz-la, li dir li'nn konstate ki Soochaya Mulliah, ki viv tousel ordinerman, ti an konpayi trwa zom. Zot ti pe bwar sa ler-la. Li'nn alors zouenn zot pou pran 2-3 ver lalkol.

Viktim-la.

Apre enn ti moman, dapre zen fam-la, Dominique Bacoye inn demann li pou sorti depi lakaz-la. "Li'nn dir mwa ki zot ena pou kokin li ek mo bizin ale," li'nn evoke. Li'nn refize pou ale. So bann kamarad labwas inn koumans tabas viktim-la.

"Zot inn koumans bat li. Lerla mo'nn ale, san ki mo intervenir," li'nn soutenir. Depi sa, li pa'nn retourn dan lakaz trantener-la.

Read more...

Se dimans ki li'nn aprann lamor Soochaya Mulliah. Li'nn idantifie bann sispe. Me, fas a bann kesion bann zom SP Seebaluck, trwa zom-la inn nie zot inplikasion dan sa zafer-la. Bann vetman zot ti mete vandredi inn sezi pou bann analiz.

Se dimans, enn tigit apre 16-z-er, ki lekor san lavi Soochaya Mulliah inn dekouver dan so lakaz par bann pros. Lapolis L'Escalier inn informe.

Li'nn transporte lamorg lopital Victoria, dan Candos. Pandan lekzersis otopsi, bann ligatir nivo so likou inn dekouver. Tes pandezon inn privilezie. Me, apre bann lekzamin aprofondi, dokter lezist inn ariv a konklizion ki sa bann blesir lor so likou-la pa'nn kapav fer par viktim-la li mem. Bann anketer panse ki trwa zom-la inn etrangle zot viktim avan les li sir plas, fer kwar ki li'nn pandi dan enn akt dezespwar. Bann sispe inn inkilpe divan lakour Mahébourg, lindi le 12 avril 2021.