Mesaz ek video intimidan lor rezo sosio: Fardenn Okeeb zize koupab

Li ti poste enn mesaz ek enn video a karakter menasn lor bann rezo sosio. Fardeen Okeeb, 38-an, inn zize koupab, lindi le 31 me 2021, dan lakour intermedier. Tousala, pou violasion Information and Communication Technologies Act (ICTA). Deli-la ti komet an zwin 2020 dan Petit-Raffray. Santans-la pou prononse le 4 zwin 2021. Sa abitan Petit-Raffray-la ti pled koupab dan lakour intermedier.

Fardeen Okeeb.

Dan so mesaz, Fardeen Okeeb ti profer bann menas a legar Chianah Ouvicha Permès, vev Jean Cael Permès. Parei pou video-la. Deli-la ti komet le 11 zwin 2020 dan Petit-Raffray. Jean Cael Permès ti retrouve mor dan so selil so premie zour transfer prizon La Bastille, le 5 me 2020.

Apre prose-la divan mazistrat Ida Dookhy-Rambarun, Fardeen Okeeb inn prezant so bann ekskiz lakour ek lafami Permès. Li dir li'nn azir sou linflians lalkol ek afirme li regret so bann akt. Mazistrat-la inn ziz Fardeen Okeeb koupab pou deli-la.

Nou fer zot rapel ki Fardeen Okeeb ti gayn bate an zanvie 2021. Enn video montre li touni plin ar disan, ki ti an sirkilasion lor bann rezo sosio. Li ti port plint pou agresion ek sekestrasion Central Criminal Investigation Department. Li ti alege li'nn kidnape ek gayn bate par enn group personn, ladan Manan Fakoo, ki'nn asasine le 20 zanvie 2021.

Viktim bann menas

Kan li'nn konparet lakour, Fardeen Okeeb inn deklare avek lakour ki li viktim bann menas. Tousala, de la par enn lot deteni ki ti vwayaz dan mem veyikil ki li alors ki zot ti pe diriz zot ver New Court House.

Fardeen Okeeb inn dimann enn eskort spesial pou so prosin konparision lakour. Mazistrat-la inn dimann lekip eskort pou fer neseser avek bann otorite penitansier.