Montagne Blanche: enn polisie arete pou menas so vwazin ar kouto

Enn polisie 32-z-an inn arete par so bann koleg lapolis pou menas so vwazin ar enn kouto. Bann fe inn prodir koumansman lasemenn dan Montagne Blanche. Led lapolis lokalite ti solisite par vwazin-la.

Foto ilistrasion.

Arete, polisie-la inn kondir stasion lapolis rezion-la. Me sir plas, li'nn servi enn langaz vilger anver enn serzan lapolis.

Anplis, enn akizasion provizwar pou 'outrage' inn retenir kont polisie-la.

Read more...