Montagne-Longue: enn polisie sou tap avek enn kolonn Safe City

Enn polisie 27-an, ki kont 7-an servis, inn admet lopital SSRN, dn Pamplemousses, yer, dimans le 30 me 2021. Li ti inplike dan enn aksidan larout ek kan so bann koleg inn ariv sir plas, sofer-la ti pe santi lalkol.

Foto ilistrasion.

Polisie-la, enn abitan la rezion ti retrouve inpe met ar so loto. Li ti pe plinyin ar douler ek inn deklare ki larou par divan so loto inn eklate.

Sa moman-la, li'nn perdi kontro so masinn ek inn tap avek enn kolonn kamera Safe City. Zen zom-la, ki sipoze repran so trwaziem shift, inn refiz pou fer enn alkol-tes.

Li'nn admet lopital par laswit. Parmi bann trwa pasaze ki ti dan loto moman aksidan-la, enn inn blese. Tou le trwa ti pe santi lalkol. Lapolis Montagne-Longue inn ouver enn lanket.