Munish Maton mor dan enn aksidan: so mama ''li ti pe retourn lakaz kan li'nn fer aksidan''

Lafin trazik pou Munish Maton, enn abitan Riche Fond, Flacq, dimans le 18 septam 2022. Motosiklist-la, 31-an, inn perkit enn loto an stasionnman lor larout prinsipal so vilaz. Sofer-la inn antandi par lapolis Flacq, lindi le 19 septam 2022, alors ki so veyikil inn met sou sele pou bann bezwin lanket.

Munish Maton (an medayon) inn perdi lavi dan enn aksidan larout dan Riche Fond.

Dan so bann eksplikasion ar lapolis, li;nn dir ki so loto ti tomb anpann. Li'nn borde lor bordir larout dan Riche Fond. Dapre li, enn motosiklet ki ti pe roul vit inn perkit so loto. Linpak-la ti enn violans rar.

Motosiklist-la inn rann lam an rout ver lopital. Dapre lotopsi, Munish Maton inn desede laswit so bann miltip blesir. Bann anketer lapolis Flacq inn anrezistre enn premie version sofer-la, enn abitan New Grove.

Bann finerai zen zom inn fer, lindi apremidi, dan Médine, Camp de Masque. Dan lakaz bann Maton, se konsternasion. Saraswatee, mama-la inkonsolab. Ar Défi Quotidien, li eksplike ki so garson ti pe retourn lakaz depi kot so enn bofrer dan Médine kan dram-la inn prodir.

''Li ti gard so motosiklet kot so bofrer. Apre li ti pran 4x4 li ti vinn Médine. Apre li ti al repran so motosiklet. Li ti pe retourn lakaz kan li'nn fer aksidan. Me li pa'nn rant lakaz...,'' mama-la dir.

Read more...