Nawsheen Beeharry: "mo pann tann narien kan ti pe bat Ayaan"

"Mo pann tann narien kan ti pe bat Ayaan." Propo Nawsheen Beeharry, mama tipti Ayaan Moeen Ud Din G. Ramdoo, 2 an. So odision dan biro Major Crime Investigation Team, dan kazern santral, inn koumanse dan lazourne merkredi le 18 novam 2020.

Fas a lekip bann anketer, Nawsheen Beeharry, 26 an, inn revinn lor deroulman bann fe, dan lanwit zedi le 12 ziska vandredi le 13 novam 2020, kan Ayaan, 2 an, inn desede.

Nawsheen Beeharry inn konfronte ar bann eleman ki bann anketer inn rekeyi ziska ler. Linn mintenir so version linn dir avek bann anketer CID Curepipe semenn dernie. Nawsheen Beeharry inn sinpleman eksplike linn remarke Ayaan pe gagn difikilte pou respire, zour dram la. Mama la inn deklare ki kan finn amenn Ayaan lopital, linn desede divan li avan li perdi konesans.

Pandan so odision, Nawsheen Beeharry dir linn perdi konesans zis apre ki medsin finn konfirm lamor so garson. Kan linn regagn konesans, Nawsheen dir, linn trouv doktores Nesha Soobhug arive.

Bann anketer pa tro kwar bann eleman Nawsheen Beeharry inn avanse akoz linn adopte enn lalign defans pou protez so konpayon Ashar Sobratee, 22 an. Alors ki linn deza avoue linn bat Ayaan, Nawsheen ziska ler dir li pa kone so garson finn gagn bate. Koup la an eta arestasion depi samdi le 14 novam 2020.

Lot kote, bann anketer MCIT an posesion bann prev ki etablir ki dokter an servis dan Casualty lopital Jawaharlal Nehru ti refer ka la Police Medical Office, pou otopsi. Me, doktores prive, Neha Soobhug, inn fourni enn sertifika dese, kinn permet lafami ale avek lekor tipti Ayaan. Inn bizin intervansion tantinn zanfan la pou ki lapolis al Midlands pou rekiper lekor zanfan la, alors ki bann fineray ti deza fini organize.

Lotopsi inn revele ki zanfan la finn efektivman sibir bann kou violan, notaman lor so kot, et ti ena enn perforasion lintestin. Medsin lezis inn osi relev bann ble ek lezot fraktir lor lezot parti so lekor, inklian bann ekimoz lor kote gos so fron ek lazou gos.