Nekrolozi: mama Rama Valayden desede

Nou finn aprann dese Lutchmee Valayden, mama Rama Valayden azordi gramatin, zedi le 25 fevrie 2021. Dapre bann informasion, li'nn desede laz 80-an swit a enn maladi.

Foto ilistrasion.

Dapre Rama Valayden, konvwa mortier pou sorti so lakaz larout Hugnin, Stanley, Rose-Hill. Viralmedia.mu prezant nou bann sinpati Rama Valayden ek bann pros andeye.

Dese madam Lutchmee Valayden

Nou prie pou anons dese madam Lutchmee Valayden, 80-an, osi koni kouma Puspam Mama Rama Valayden.

Konvwa mortier pou sorti so lakaz larout Hugnin, Stanley, Rose-Hill le 25/02/2021 ver 3-z-er-30 pou al krematwar Geoffroy, Bambous.