Operasion ladsou: Papoune arete avek enn inportan kantite gandia

Pandan enn operasion, zedi le 27 zanvie 2022, ver 22-z-er-30, ladsou santral inn aret enn azan sekirite 40-an apre ki enn inportan kantite ladrog inn sezi kot li dan Arsenal.

Gandia ek larzan inn sezi kot sispe.

Apre plizir semenn sirveyans, bann ofisie ladsou inn perkizisionn lakaz Dhananjay Mockla, koni kouma Papoune.

Enn sak an plastik kontenan 109 gram gandia, de sase kontenan enn total 1,63 gram gandia, enn sak kontenan 7,9 gram gandia ek 107 lagrin gandia inn dekouver.

Enn balans elektronik ek Rs 12 500 inn osi sezi. Valer ladrog estime pre Rs 100 000. Sispe deteni Line Barracks ek pou konparet lakour sou enn sarz provizwar pou trafik ladrog.

Read more...