Operasion ladsou Petite-Rivière: trwa sispe arete Résidences Flamboyant

Lapolis inn fer enn desant, dan lapre-midi zedi le 13 zanvie 2022, dan Résidences Flamboyant, dan Petite-Rivière. Sa operasion miskle brigad antidrog-la inn koumanse 12-z-er-55. Enn lafami ti sispekte pou fer trafik ladrog dan rezion-la. Ek enn sertin kantite stipefian inn sezi kot zot.

GIPM ek ladsou pandan perkizision.

Bann eleman Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), Groupement d'Intervension de la Police Mauricienne ek bann lezot inite lapolis inn perkizisionn lakaz enn lafami dan Résidences Flamboyant, dan Petite-Rivière.

Bann ofisie inn demoli enn striktir an dibwa ek fei tol. Zot inn trouv eroinn ek gandia dan lakaz-la. Trwa personn ladan de fam inn arete.

Enn striktir demoli pandan desant-la.

Enn laport forse par bann polisie.

Pou zot par, bann pros sispe inn deplor fason azir lapolis. "Desant lapolis inn fer ener kan pa ti ena okenn adilt dan lakaz. Ti zis ena mo nies 15-z-an. Li ti pe sirvei bann zanfan. Ti ena enn bebe ek enn zanfan malad. Sertin polisie ti an nwar. Mo nies inn dir li ki so mama pa ti lakaz. Zot inn mont lor letaz. Zot inn aras difil relie ar bann kamera sekirite. Finn deza ena bann perkizision dan le pase, me zamin kouma sanala. Mo repros bann polisie manier zot inn prosede," enn kouzinn bann sispe avanse.

Enn lot zenes alege ki bann ofisie inn atak li. "Bann gard-la inn trap mwa, bat mwa dir mwa fer alegasion ki'nn gayn ladrog-la. Pena personn dan lakaz-la zot inn amenn mwa andan," li dir. Bann rezidan plas-la plinyin lor bann dega materiel koze par bann polisie.

Read more...