Ousha mor dan enn aksidan dan pe protez so bebe: so misie divan lazisitis

Li pa pou trouv so garson sink mwa grandi. Ousha Sarah, enn abitant Chemin-Grenier ki ti ena 29-an, inn desede swit a so bann blesir, merkredi le 17 fevrie 2021. Loto dan lakel li ti ete inn tap avek enn bis, lindi le 15 fevrie 2021, dan Rivière-des-Anguilles. So mari Jean Francin, 30-an, ki ti lor volan loto, pou tradir divan lazisitis azordi, vandredi le 19 fevrie 2021.

Loto aksidante dan lakel Ousha ek so lafami ti ete.

Enn move sor inn tomb lor li. Apenn so madam inn inume, li pou bizin fer fas lazisitis azordi, vandredi le 19 fevrie 2021. Jean Francin Sarah, 30-an, ti pe kondir loto dan lakel so fam ek ti bebe sink mwa ti ete kan li'nn perdi kontrol so veyikil ki'nn terminn so kours kont enn bis dan Rivière-des-Anguilles. "Lapolis ti prevwar pou aret mwa merkredi mem, me zot inn prefer atann bann obsek fini fer," zen zom-la dir, ki'nn sorti indem apre aksidan-la, parei kouma so ti bebe.

Se enn terib dram ki'nn abat lor bann lafami Currooah ek Sarah. Ousha ti bien kontan apre nesans zot zanfan. Misie-la touzour pa kwar so fam inn ale fason osi trazik. Avek lapenn, li revinn lor dernie traze li'nn efektie avek so madam. "Nou abit Chemin-Grenier ek lafami Ousha abit Carreau-Acacia, Trois-Boutiques. Zour aksidan-la, nou ti anrout pou rann vizit so bann pros," li eksplike.

Dapre Jean Francin, zot inn travers vilaz Rivière-des-Anguilles. Larout ti glisan. Oter larout La Baraque anfas enn kolez, dram-la inn deroule. "Ti ena enn bis lor kote gos. Li aret inpe andeor bistop. Mo ti pe roul normal paski ti ena enn obstak zis divan. Mo madam ek bebe ti deryer. Mo'nn perdi kontrol ek loto inn al kraz ek bis-la," li soulinie.

Bis inplike dan sa aksidan trazik-la.

Read more...

Protez so zanfan

Linpak ti enn violans for. Flan gos loto-la inn andomaze konpletman. Bann volonter inn galoupe pou port zot sekour. Ousha, blese grav, inn fer tou pou protez so zanfan. Zot inn transporte lopital Souillac pou bann premie swin. Lapolis Rivière-des-Anguilles finn al sir plas. Jean Francin, dan sok, finn blese lezerman. Li'nn fer enn alkotest ki'nn revel negatif. Parei pou sofer bis-la, 37-an. Pandan so odision avek lapolis, sofer bis-la inn soutenir ki ti ena lapli. "Mo'nn tir flasher pou aret lor bistop, mo'nn tann enn tapaz deryer bis," li eksplike. Li'nn konparet divan lakour Souillac, zedi le 18 fevrie 2021, sou enn sarz provizwar pou omisid involonter.

Ousha Sarah inn antretan transfere lopital Jawaharlal Nehru, dan Rose-Belle kot li ti admet inite swin intansif. Tandi so bebe, li ti admet dan lasal sou obzervasion, alors ki papa inn otorize pou rant lakaz. "Depi sa aksidan-la, li'nn rant dan koma ek pa'nn leve," Jean Francin dir tristeman. Merkredi apremidi, zen fam-la inn desede. Lotopsi pratike inn revele ki li'nn desede swit a bann blesir intrakranienn. So bann finerai inn fer zedi apremidi.

Dan Carreau Acacia, lakaz ser viktim-la, pros ek bann kamarad inn vinn rann omaz Ousha. "Mo garson bien, li'nn sorti lopital. Li bien dir," Jean Francin dir.