Pamplemousses: 40 ka pozitif dan ospis Saint-Jean de Dieu

Dimans le 19 septam 2021, 32 rezidan ek wit anplwaye ospis Saint-Jean de Dieu dan Pamplemousses inn teste pozitif pou Covid-19. Se Dioses Port-Louis ki responsab sa etablisman-la.

Hospice Saint-Jean de Dieu.

Read more...

Akse dan ospis-la inn ferme a bann manb piblik ek lafami bann rezidan, ki tou parmi ena lao 60-an. Sa etablisman-la kont enn swasantenn pansioner, dapre enn manb direksion.

Li pa'nn rod dir plis lor sa size-la, sof ki tou bann anplwaye vaksine. Tifi enn rezidan konfie ki li'nn aprann ki so papa inn kontamine atraver enn parmi bann responsab ospis-la, vandredi le 17 septam 2021.

Dapre li, bann rezidan ek bann anplwaye inn trouve pozitif pou Covid-19, me pa kone dan ki leta zot ete. Li dir li per pou bann rezidan ki ena bann konplikasion lasante. Nou finn esei gayn plis detai avek bann otorite, me pa'nn resi. Parei pou Dioses Port-Louis.