Pamplemousses: enn adolesant akiz so papa toksikomann pou atousman

Enn adolesant 12-z-an inn plase an obzervasion dan lopital SSRN dan Pamplemousses. Akonpanie par so mama, li'nn port plint kont so papa stasion lapolis lokalite pou bann atousman, semenn dernie. Sann-la, enn izaze ladrog 41-an, ti arete, lindi le 3 me 2021. Eroinn ek enn sering ti retrouve lor li.

Foto ilistrasion.

Adolesant-la rakonte ki depi plizir lane, so papa inn kares so bann parti intim, pandan labsans so mama. Le 28 avril ver 16-z-er, so papa inn vinn remet li akote li avan residive. Li'nn koumans krie ek so papa inn anlev so bann lamin depi so bann vetman. Bann kri adolesant-la inn alert so mama avek ki li'nn devwal tou. Mama ek tifi finn al stasion lapolis pou raport ka-la.

Papa-la inn plase dan detansion lapolis pou atousman ek posesion ladrog.