Pamplemousses: li invant enn vol pou fer aret so garson

Li ti anvi so garson inkiete par lapolis. Enn papa lafami, ki'nn plin ar konportman agresif so garson, inn reklame ki sann-la plase an eta darestasion.

Stasion lapolis Pamplemousses.

Merkredi le 12 zanvie 2022, zom 55-an, abitan Camp-des-Embrevades, dan Pamplemousses, inn depoz enn plint ar lapolis pou fer eta disparision enn persez, enn rektifiez, ek enn telefonn seliler, ki ti dan so lasam. Li'nn sifre lapert Rs 13 200.

Dan so plint, li dir li soupsonn so garson kouma oter ka vol. Dosie ti transfere ar bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) Pamplemousses. Interoze par bann zom inspekter Ramburrun sou sipervizion ASP Juman, papa lafami ti apele pou fourni bann presizion lor bann sirkonstans antouran disparision bann obze. Me li pa'nn kapav reponn bann kesion bann anketer.

Li'nn fini par krake ki li'nn invant enn fos ka vol pou piez so garson, ki enn toksikomann. Li'nn eksplik bann anketer so garson pa pe aret soutir li larzan toulezour pou droge.

Apre so interogatwar, kinkazener inn otorize pou rant kot li. Dosie lor lanket pou remet biro Direkter bann Pourswit Piblik (DPP) pou desid mars a swiv.

Read more...