Petit-Raffray: li kokin so lafami pou droge

Se enn ouf de soulazman pou lafami, ki ti pe konsider li kouma enn nwisans. Krishven Permall, enn zenes 18-an, droge ek kokin tou bann lartik dan lakaz pou vande ek aste so doz ladrog pou konsomasion.

Krishven Permall inn avoue ladrog pou so konsomasion.

Dapre bann informasion inn gagne, brigad antidrog Metropolitan Port-Louis inn resevwar bann informasion lor enn zen ki ti pe konsom ladrog dir ek gandia. Bann polisie finn al so lakaz dan Petit-Raffray vandredi le 28 zanvie 2022.

Boner gramatin, lapolis inn fer enn desant kot li. Pandan enn lafoui korporel, narien inkriminan inn retrouve lor li me enn fwa dan so lasam, enn sertin kantite gandia inn dekouver ek inpe ladrog sintetik. Tou pou enn valer Rs 8 400.

Lapolis inn konfronte li ar ladrog retrouve, ek li'nn avoue enn parti ti pou so konsomasion ek enn lot parti pou partaz ar so bann kamarad. Krishven Permall inn arete sou enn sarz provizwar pou 'possession of cannabis for the purpose of distribution'.

Read more...