Phoenix: li agres so ser, so nies 9-an ek neve 12-z-an kout sab

Lapolis Phoenix inn intervenir dan ler yer, dimans le 5 septam 2021, pou sov lavi trwa personn, ladan de miner. Bann fe inn prodir ver 23-z-er-30 dan Hassen Raffa Road, Rivierside, Phoenix.

Prezime agreser Kurvin Jhugroo an medayon.

Kan bann polisie inn ariv sir plas, zot inn trouv trwa viktim-la azenou dan lakwizinn ek zot prezime agreser, Kurvin Jhugroo, enn mason 34-an, pe menas zot avek enn sab. "Demann sori sinon mo pou toui zot," zen zom-la inn dir so bann viktim.

Dapre lapolis, lakaz dan ki zot ti ete ti koumadir dan enn fim orer akoz ti ena disan partou. Me, bann ofisie inn resi nitraliz Kurvin Jhugroo avek boukou difikilte ek kan pe fer sa, bann konstab Ramjuttun ek Murden inn blese lor lamin.

SAMU ti mande sir plas ek trwa viktim-la inn transporte lopital Victoria dan Candos. Bann viktim se ser, nies ek neve Kurvin Jhugroo, ki ena 42, 9 ek 12-z-an respektivman. Dapre nou bann informasion, zot leta lasante zize stab.

Prezime agreser ki ti sou linflians lalkol moman bann fe, inn detenir dan Vacoas Detention Centre. Li bon pou soulinie ki enn sarz provizwar pou Assault with premidation inn retenir kont li.