Plaine-des-Papayes: enn serzan repros so koleg pou gayn relasion ar so tifi

Narien pa bon ant enn polisie ek enn serzan. Polisie, 25-an, afekte stasion lapolis Grand-Baie. Aswar le 16 fevrie 2022, alors ki li ti soufran, li'nn presipite pou al stasion lapolis Plaine-des-Papayes, kot li'nn reklam pou transport li lopital. Li pwint ledwa enn serzan, ki'nn fer fi so demann ek pa'nn port li sekour.

Foto ilistrasion.

"Mo enn serzan mwa, twa to enn sinp gard to pena power, gard kouma twa pena valer. Mo pou met twa dan kaso akoz to'nn deza gayn relasion avek mo tifi. Mo pa pou amenn twa lopital," ot grade-la inn dir li.

Apre insidan, polisie inn fer enn plint li'nn pertirbe sikolozikman, emosionelman ek mantalman. Se zedi le 28 avril 2022 ki li'nn depoz enn plint kont serzan lapolis stasion lapolis Plaine-des-Papayes. Enn lanket ankour.

Read more...