Plaine-des-Papayes: lekor enn zom retrouve preske touni

Se enn zafer ki'nn sirpri plis ki enn dan kote lapolis Northern Division. Lekor enn zom 78-an, preske touni, inn dekouver dan enn karokann, dan Plaine-des-Papayes, dimans gramatin le 26 septam 2021. Se enn joger, ki abit lokalite ek ki ti pe balade avek so lisien, ki'nn fer sa dekouvert makab-la. Li'nn imediatman alert lapolis.

Viktim ek sispe-la.

Zom-la, enn denome Poospanan Ramessur, ti port bann miltip blesir lor lekor ek so figir ti kraze. Li ti siniale porte mankan par so garson zedi dernie stasion lapolis Saint-Pierre. Kouma inn ouver lanket, bann polisie inn soupsone ki viktim-la ki soufer maladi Alzheimer inn viktim enn ka Hit and Run.

Bann anketer inn avanse dan lanket ek ver 10-z-er, zot inn aret Shehzad Ellahebox, 34-an. Dapre sann-la, li'nn sirpri par viktim-la alors ki li ti lor larout rwayal Plaine-des-Papayes dimans gramatin. Panike, li pa'nn arete ek inn kontinie so larout.

Apre ki li'nn roul preske 1 kilomet, Shehzad Ellahebox dir li'nn konstate ki lekor-la ti lor parabriz aryer so loto. Li'nn alors pran enn deviasion pou al dan enn plas bwaze kot li'nn abandonn lekor-la.

Kisann-la inn met viktim-la preske touni? Se kesion ki intrig bann polisie ki finn interoz prezime koupab-la. Dapre garson Poospanan Ramessur, so papa ti port enn pantalon ek enn vest ble moman so disparision. Me, Shehzad Ellaheboz afirme ki li pa'nn anlev bann vetman viktim-la.

Enn fwa so odision konplete, prezime koupab-la inn plase dan detansion. Lindi le 27 septam 2021, li pou konparet divan lakour sou enn akizasion provizwar pou omisid involonter. So veyikil inn plase sou sele.

Bann ofisie Scene of Crime Office (SOCO) inn deza fer bann prelevman lanprint ek bann tras likid idantifie andan veyikil-la. Zot pou osi ekzaminn bann debri retrouve akote kadav-la.

A priori, paret sa lie avek veyikil prezime sispe-la. Sa bann debri-la osi inn plase sou sele pou analiz. Pandan lazourne dimans, bann anketer ti vizionn bann anrezistreman bann kamera CCTV sa rezion-la.

Lotopsi inn pratike par sef mediko-legal, Dr Sudesh Kumar Gungadin ek medsin lezist, Dr Ananda Sunnassee, Police Medical Officer. Zot inn atribie dese Poospanan Ramessur a bann miltip blesir.

Pou so par, joger ki'nn dekouver kadav-la, inn konfie li avek Défi Media Group. Li'nn eksplike li'nn esei determine si viktim-la ti touzour vivan, me li ti nepli bouze ek respire. "Mo'nn fer mo devwar inform lapolis, bann abitan landrwa inn get figir-la me zot pa konn dimoun-la," li'nn indike.