Plaine des Roches: enn fam ansint 6 mwa swiside par pandezon

Enn fam ansint 6 mwa inn retrouve pandi dan so lakaz dan Plaine des Roches. Bann abitan sa ti vilaz-la ankor dan sok apre dram ki'nn deroule, koumansman lasware merkredi le 18 zanvie 2023.

Foto ilistrasion.

Viktim, 32-z-an, inn komet ireparab dan so lakwizinn. Se so mari ki finn alert lapolis apre dekouvert makab. Li finn koup lakord otour likou so fam me ti deza tro tar.

Kan serzan Prayagsing ek so bann zom finn al sir plas, zot inn konstate ki trantener ti inert lor sali.

Lekor zen fam inn answit transporte lamorg lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port Louis. Enn otopsi pratike par Dr Prem Chamane, Police Medical Officer, inn atribie dese laswit enn asfiksi koze par pandezon.