Plaine-Verte: enn pieton desede dan enn aksidan larout

Enn zom, viktim enn aksidan larout le 5 septam 2021 dan rezion Plaine-Verte, inn desede yer, dimans le 19 septam 2021.

Foto ilistrasion.

Hakim Abdoos Shakoor Abdool, enn abitan Beau-Bassin, ti admet lopital Dr A. G. Jeetoo, dan swin intansif, depi le 5 septam 2021.

Li ti perkite par enn loto kondir par enn etidiant, 21-an, lari SSR, pre avek stasion-servis Shell ver 12-z-er-20.

Pieton-la ti par laswit transporte par lanbilans lopital Jeetoo kot, apre so tretman, li ti admet dan swin intansif.

Kondiktris loto-la inn interoze par lapolis ek li pou inkilpe pou omisid involonter divan lakour.