Plaine-Verte: li agres ek kokin enn kolezyenn anplin lari

Enn individi ki ti pe sirkil lor bisiklet inn agres ek detrous enn kolezyenn anplin lari, lindi le 15 fevrie 2021, ver 14-er-50, alors ki li ti pe marse longer lari Calcutta, Plaine-Verte, an konpayi so de kamarad klas. Zom-la inn donn li enn koutpwin lor figir avan kokin so telefonn portab, enn Samsung A31.

Foto ilistrasion.

Dan enn depozision li'nn fer lapolis an prezans so mama, zen tifi-la, ki frekant enn kolez deta Port-Louis, eksplike ki li ti pe marse an konpayi so de kamarad, kan enn kou, enn siklist inn fons drwat lor li. Li'nn diriz larou divan so bisiklet ant so de lazam pou destabiliz li.

Apre sa, li'nn donn enn koutpwin lor so lazou drwat ek kas so bann linet. Malfra-la inn answit kokin so telefonn portab avan sove lor so bisiklet. Zen tifi-la afirme ki so de kamarad klas temwin sa senn-la. Li pa'nn blese grav me resanti bann douler. Avek enn formiler PF 58, li finn al lopital pou bann swin.

Zonn kot vol avek violans-la inn komet kouver par enn kamera CCTV. Se CID Port-Louis Nord ki'nn sezi dosie-la.