Pointe-aux-Canonniers: de tipti ser akiz zot demi-frer pou atousman

De tipti ser, 8 ek 9-an respektivman, akiz zot demi-frer 13-z-an pou atousman. Sa adolesan-la inn profit inosans so bann tipti ser pou tous zot.

Foto ilistrasion.

Bann viktim-la ti koz sa pou premie fwa ar zot mama, an novam 2021, me se finalman lindi le 10 zanvie 2022 ki zot inn raport ka-la lapolis Pointe-aux-Canonniers. Lanket inn refere brigad bann miner Piton ek bann tipti tifi-la inn ekzamine par enn sikolog minister.

Atousman-la inn deroule, plizir fwa, dan lakaz zot boper, lane dernie. Adolesan-la ti pe zoue avek bann tifi-la, enn zoue dan ki bizin anlev bann vetman, zot inn rakont bann polisie an prezans zot mama.

Akt-la inn prodir plizir fwa dan lasam demi-frer-la, lwin ar regar bann adilt. De ser-la inn osi soutenir ki sak fwa sann-la ti pe fer zot bann kalin, li ti pe pas lamin dan zot bann vetman.

Read more...