Port-Louis: bann voler filme lor kamera sirveyans Ward 4

Lapolis pe fer lanket lor de voler. Enn abitant lari D'Artois, 54-an, inn atake, ver 17-er, lindi le 13 septam 2021, par enn voler. Li'nn zet li anba ek inn sove avek so sak lamin. Enn konplis inn osi repere lor bann zimaz.

Bann voler inn sirpri par bann kamera sirveyans.

Read more...

Me si zot ti port bann kapison ek bann mask, lapolis kont idantifie bann voler, gras a bann rekoupman informasion lor terin.

Fam-la, ki enn anplwaye labank, eksplike k li ti pe rant kot li apre travai. Kan li'nn ariv lor enn lakrwaze, li'nn trouv enn individi lous ki ti pe vinn dan so direksion.

Li ti met enn vest ek enn pantalon nwar ek inn rod aras so sak lamin. Fam-la inn esei reziste so asayan ki'nn prozekte li lor koltar. Dan so plint, li dir ki li kapav rekonet so agreser. Fam-la inn blese lor so pwayin pandan lalit-la. Me li pa'nn estime ki bann swin dan lopital ti zistifie.

Bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) Port-Louis Sud ek Field Intelligence Office (FIO) inn vizionn bann zimaz CCTV. Enn deziem individi soupsone pou azir kouma geter inn repere par konstab Lauthan depi FIO. Bann ofisie CID pe aktielman esei idantifie li.