Port Louis: enn etidiant anvi ronp, enn profeser esey etrangle li

Enn profeser, ki panvi so kopinn, enn etidiant 19-an, anvi met enn lafin lor zot relasion, inn donn li bann kou ek inn esey etrangle li. Se samem ki finn prodir dan lakaz koup-la dan enn fobourg dan Port Louis, lindi aswar le 16 zanvie 2023.

Foto ilistrasion.

Dapr etidiant, profeser-la pa'nn apresie le fe ki li'nn gagn enn SMS lor so telefonn portab sa zour-la. Finn ena enn diskision violan ant tou le de. Profeser-la inn perdi tou kontrol ek inn sezi zen fam par so lagorz avan esey etrangle li.

Se bann vwazin, alerte par bann kri tifi-la, ki'nn akourir pou retir li depi bann grif so aman. Enn fwa libere, li'nn pran desizion pou al lapolis pou port plint kont sispe.