Port-Louis: zot pas pou bann polisie pou kokin bann zelev

Zot bann prwa, bann zelev lekol. Zot bi, voler bann telefonn. De voler inn pretann kouma bann polisie CID pou foui dan bann sak ek bann pos bann zelev.

Foto ilistrasion.

Dan lari Serang, Port-Louis, merkredi le 17 fevrie 2021, de malfra-la inn aret enn adolesan 14-z-an, ek dimann li pou devid so pos. Kouma zot inn anonse zot bann polisie, adolesan-la inn ekzekite.

Erezman, bann pasan inn intervenir ek bann voler-la inn sove san gayn letan kokin kikenn. Adolesan-la inn rant kot li ek inn rakont so mezavantir so bann paran.

Zot inn amenn li stasion lapolis Plaine-Verte pou anrezistre enn plint. De sispe-la, de abitan Port-Louis, inn arete par CID lenor avek led Field Intelligence Office (FIO) ek inn deteni.

Lapolis dimann bann paran ek bann zelev pou res vizilan ek fer prev pridans. Zot egalman konseye pou evit bann lari ki mwin frekante.