Porte mankant: enn tifi miner al laplaz ek retourn avek bann 'love bites' lor so pwatrinn

Bann paran enn adolesant 14-z-an kapav pous enn ouf de soulazman. Zot tifi miner, ki ti porte dispari depi zedi gramatin le 15 septam 2022, inn retrouve senn ek sov pre ar Champ de Mars, dan Port Louis, dan lapremidi mem zour.

Foto ilistrasion.

Se bann polisie ki'nn kontakte mama kolezienn pou anons li bon nouvel. Kan mama-la finn al stasion lapolis pou retrouv so tifi dispari, li'nn konstate ki sann-la ti ena bann tras 'love bite' lor so pwatrinn.

Prese ar bann kesion sa moman-la, zen tifi pa finn ena opsion pou avoue ki li ti al laplaz Pereybère an konpayi enn kamarad garson.

Kolezienn rakonte ki zot inn pas enn bon moman ansam ek so kamarad inn koumans met bann 'love bites' lor plizir parti so lekor ek pwatrinn.

Soke, mama-la inn port plint kont zen zom pou 'atousman seksiel'. Lapolis inn ouver enn lanket.

Read more...