Preety agrese kouma sovaz: so mari bouro arete par lapolis

Mari bouro ki'nn agres so madam Preety kouma sovaz finn al stasion lapolis Curepipe kot li'nn arete. Li'nn dimann ekskiz pou so akt. Li pou konparet lakour azordi, zedi le 25 fevrie 2021.

Kaptir lekran video ki'nn poste lor Facebook par aman Preety.

Preety so figir anfle ek ansanglante, li'nn benefisie enn Protection Order depi minsiter egalite. Bann zimaz agresion-la inn filme ek poste lor rezo sosio par eks-konkibin Preety.

Pou rapel: Preety inn viv enn veritab kalver ki bien konpleks. Dapre so prop temwaniaz, li'nn retrouv li dan sant enn triang lamour. So aman, enn denome Nitish inn konfie ki so metres, mama enn tifi, gayn bate regilierman par so mari, inn gayn wit mwa. Li'nn avoue ki se li ki'nn poste sa video-la, kouma enn mesaz SOS dan bi pou alert bann lopinion piblik pou sov sa zan fam-la.

De so kote, Preety inn donn enn lot version. Li'nn revele li'nn gayn bate par so mari ek aman. "Mo lekor ble partou," li konfie. Koumsa mem, tou fer kwar ki li fer obze 'punching ball' pou mari ek aman-la.