Premie minist eksprim tou so solidarite Navin Ramgoolam, so madam Veena ek so bann pros

Premie minist inn donn lasirans ki li pou kontinie aport, an so kapasite sef gouvernman, tou so soutine Navin Ramgoolam.

Pravind Jugnauth ek Navin Ramgoolam.

Read more...

Prezan dan Casernes Centrales azordi gramatin, Pravind Jugnauth inn eksprim so solidarite anver Navin Ramgoolam pou ki li swet enn retablisman ek pli boner posib.

Sef gouvernman inn egalman ena enn panse spesial pou Veena Ramgoolam, madam ansien Premie minist ek osi bann pros Navin Ramgoolam dan sa leprev difisil-la.

Nou fer zot rapel ki lider bann rouz ti teste pozitif pou Covid-19, vandredi le 4 septam ek depi sa, li'nn admet dan Isolation Ward klinik Wellkin. Li pou pran avion mardi pou kontinie so tretman dan Inde.

Pravind Jugnauth inn afirme ki so gouvernman pou kontinie fer tou so posib pou fasilit bann demars pou ki Navin Ramgoolam kapav rant dan Inde pli vit posib.

Li bon pou note ki Premie minist ti pe partisip a enn seremoni dan kad promosion 489 ofisie lapolis lor ran serzan Line Barracks azordi, lindi le 6 septam 2021.

Audio: