Prizon Beau Bassin: enn prezime mertrie esei swiside avek enn razwar

Enn deteni, ki ti dan enn selil lopital prizon Beau Bassin, inn esei komet ireparab, dimans le 18 septam 2022. Li'nn sekouri de zistes par enn gardien prizon ki ti pe fer so tourne abitiel.

Foto ilistrasion.

Dapre nou bann informasion, deteni-la, 31-an, ti port enn blesir lor lagorz. Li'nn resevwar bann swin neseser avan transfere lopital Jawaharlal Nehru dan Rose Belle.

Dapre bann personel lopital, so leta lasante zize stab. Li bon pou kone ki prizonie-la, provizwarman akize pou mert, inn servi enn razwar pou esei swiside.

Ka-la inn raporte stasion lapolis Barkly ek razwar-la inn remet ar bann anketer pou bann prosedir lanket.

Read more...