Quatre-Bornes: enn zom 88-an gayn kout balie ar so fam

Britalite dan enn relasion konzigal pena laz. Lindi le 2 ziliet 2021, se enn abitan Quatre-Bornes, 88-an, ki'nn port plint kont so madam, 66-z-an, avek lakel li marye depi 44-an.

Foto ilistrasion.

Read more...

Dan so plint avek lapolis, li akiz so fam pou donn li de kout balie lor so zepol apre enn diskision. Mem si li pa'nn blese, li dir li resanti bann douler. Li'nn refiz enn lekzamin medikal.

Lapolis Quatre-Bornes inn ouver enn lanket.