Rali ilegal dan Roche-Bois: bann zenes avoy ros lor bann polisie

Yer, samdi le 18 septam 2021, ver 20-er, bann ofisie Metro North Division ti mande pandan enn rasanbleman ilegal dan Roche-Bois pre avek pon otorout. Ver 22-z-er, bann zenes inn arsel ek inportinn bann polisie sarze pou blok larout, par zoure ek zet ros lor zot.

Foto ilistrasion.

Enn vintenn motosiklist lor bann motosiklet modifie ti pe roul lot kote larout ek ti pe fer boukou tapaz ek provok lapolis par zot bann aksion obsenn.

Ver 23-z-er-30, bann motosiklist finn deplase ver enn lot landrwa, me piblik ti pe arsel bann polisie-la. Ver 23-z-er-45, enn group personn inn koumans lans bann ros lor bann polisie.

Ver 00-er-20 dimans, bann polisie inn konsidere ki li ti preferav lev baraz routie-la pou permet piblik pou disperse pasifikman, akoz li ti evidan ki piblik ti remonte kont zot.

Kan zot inn koumans kit plas-la, enn parmi bann polisie inn informe ki veyikil zot ti pe servi inn andomaze par bann ros. Ka-la inn refere stasion lapolis Roche-Bois.

Erezman, personn pa'nn blese pandan sa insidan-la. Bann partisipan rali pa'nn idantifie akoz ti pe fer nwar ek zot ti port bann kapison, bann mask ek bann kask. Enn lanket inn ouver pou fer lalimier lor sa zafer-la.