Rivière-Noire: arete pou vol enn Mercedes, li avoue vol enn Hyundai

Jordan Vieilleuse, arete merkredi le 26 zanvie 2022 par bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) Rivière-Noire pou vol enn loto mark Mercedes dan lokalite de zour avan, inn desid pou debal tou. Zen zom, 24-an, inn avoue ar bann zom inspekter Dowlul ki li ti kokin enn Hyundai Creta dan Morcellement Black Rock, Tamarin, wit mwa avan.

Jordan Vieilleuse (an medayon) inn avoue vol enn Hyundai apre so arestasion.

Veyikil ti stasione an bordir larout zis anfas lakaz so proprieter. Sann-la ti raport ka stasion lapolis lokalite le 15 me 2021. Trwa ordinater portab, enn Ipad ek de karne chek ti abor Hyundai.

Nou fer zot rapel ki Jordan Vieilleuse ti sirpri par bann ofisie CID dan so lakaz dan Rivière-Noire merkredi le 26 zanvie 2022, pandan li ti pe dormi. Pandan so interogatwar, li'nn avoue li'nn kokin enn Mercedes dan lakour enn abitant La Preneuse mardi aswar.

Veyikil ti retrouve abandone dan Dilo Pouri, La Gaulette, enn tigit letan apre ek dan enn move leta. Lanket sipervize par sirintandan Bansoodeb.

Read more...