[Video] Rivière-Noire: enn loto double lor enn kontour ek toui enn pieton

Enn pieton ki ti pe travers larout, andeor 'crossing', dan Rivière-Noire, inn perdi lavi trazikman yer aswar, vandredi le 3 septam 2021, kan li'nn perkite par enn loto. Sa aksidan-la inn prodir pre ar sant komersial Ruisseau Créole.

Nou kapav trouv loto ek pieton-la zis avan kolizion.

Read more...

Dapre premie eleman informasion lapolis, zot inn konfirme ki loto-la ti pe roul bien vit ek inn ranvers pieton-la apre ki li'nn double enn fil veyikil dan enn viraz ek lor enn lalign blan.

Sa senn-la inn kaptire par bann kamera videosirveyans sa rezion-la. Viktim-la, ki soufer enn andikap ek ena 41-an, pa'nn gayn letan trouv loto-la vini akoz li ti pe get dan direksion opoze.

Lor enn video, nou kapav remarke sa parti simin-la som ek viktim-la prozekte inpe pli lwin apre kolizion-la.

Sofer loto-la, enn zom ki ena 50-an parla, inn soumet a enn lalkol test ki'nn revel negatif. Lekor viktim-la inn transporte lopital kot enn otopsi pou pratike azordi, samdi le 4 septam 2021.

Lapolis Rivière-Noire pe kontinie zot lanket dan sa aksidan fatal-la.

Video: