[Video] Rose-Belle: enn bis CNT pran dife

Insandi-la inn koumanse dan kabinn sofer ver 7-er-30 azordi gramatin, lindi le 15 fevrie 2021. Bis-la ti pe transport bann zanfan lekol sa ler-la.

Leta bis-la apre insandi. (Sours foto: Radio One)

Mande sir plas, bann ponpie kazern Rose-Belle inn resi teign dife-la rapidman san fer okenn blese, erezman.

Enn lanket inn ouver pou determinn koz ekzak sa insandi-la.

Video: