[Video] Rose-Hill: enn polisie filme alor ki li'nn asperz enn sispe menote avek gaz lakrymozen

Enn aksion miskile de lapolis fer letour bann reso sosio depi merkredi 2 novam 2022 apre midi.

Enn polisie asperz gaz lor figir enn deteni.

Enn video poste par Bruneau Laurette lor so profil Facebook montre enn sispe, tors ni, pwanie menote, ki debout lor enn lafenet stasion lapolis Rose-Hill.

Dapre deskripsion video-la, no date, tou les kwar ki sa bann zimaz finn filme dan stasion lapolis Rose-Hill. Enn polisie arme ek gaz lakrimozen ti p atan pie ferm sa sispe-la ki ti p zet dan vid. A ter li finn metrize lor enn bordir enn beton par sa polisie-la.

Apre nou trouve ki polisie finn asperz sispe ek gaz lakrymozen lor so figir. Sa senn-la finn deroule an vi e sou tou le mond. « Eh pas faire ça are li, pas pompe ça dans so figure ! », protestan bann person presan sir plas ki pa finn kasiet zot inkietid fas a sa "ekses fors".Bann lezot sekans montre sa mem polisie an trenn prozekte sispe avek violans lor lasfalt a plisir repris.

Bruneau Laurette interoz li lor sa akt violans okel sa person-la finn soumiz dan enn stasion lapolis. « Kifer tant de violence et Federal Streamer dans visage ene detenu qui ena menotte dans la main, ou croire li ti pou kapav alle loin avec ca tentative d’évasion la ».

Dan kote Casernes santral, responsab Police Press Office, inspekter Shiva Coothen esplik ki "lapolis pa finn fer izaz fors eksesiv dan sa ka presiz".

Video: