Rs 800 000 ladrog sintetik sezi dan lakaz Tikkenzo

Pandan enn desant dan so lakaz, bann polisie inn sezi plizir fei papie ki finn anroul ladrog sintetik. Enn loder sispe ki ti pe sorti depi bann fei an kesion inn atir latansion bann polisie.

Tikkenzo.

Enn per sizo ek enn roulo papie aliminiom inn egalman sezi. Valer marsan ladrog estime enn tigit plis ki Rs 800 000.

Tikkenzo, de so vre non, Jean Kersley Lafolle, 42-z-an, pou konparet divan lazistis kot enn sarz provizwar pou trafik ladrog pou loze kont li.

Read more...