Saint-Pierre: Altaaf Futloo toui so mama akoz so adiksion pou ladrog sintetik

Enn viv diskision inn eklate apre ki Altaaf Futloo, 29-an, inn dimann so mama pou remet li enn tigit larzan, samdi le 13 fevrie 2021. Me, Ameena Futloo, 56-z-an, inn refiz li akoz li repros so garson so adiksion pou ladrog sintetik. Dan enn akse koler, zen zom-la inn sezi enn kouto lakwizinn ek inn egorz so mama.

Bann polisie pe rod lekor viktim-la.

Altaaf Futloo inn aksepte so krim, mardi aswar le 16 fevrie 2021, apre ki bann tras disan inn retrouve dan so lakaz, sitie dan Morcellement Mon Désert Alma, Frangipanes, dan Circonstances, Saint-Pierre. Lindi aswar le 15 fevrie 2021, ver 19-er-27, li ti sinial disparision so mama avek lapolis.

Lapolis inn fer bann resers diferan plas pou rod kadav viktim-la.

Altaaf Futloo inn arete koumansman lasware, mardi le 16 fevrie 2021, apre ki li'nn aksepte mert so mama. Li'nn osi eksplik bann anketer ki li'nn debaras so lekor lor enn terin inpe lwin ar so lakaz, san presize dan enn premie tan, landrwa ekzak.

Se akoz samem lapolis inn fer bann diferan resers diferan plas avan ki sispe-la dir kot li'nn disimil lekor so mama. Li'nn abandonn kadav-la, anvelope dan enn dra, lor enn terin vag dan Cote-d'Or dan enn landrwa dezer.