Saint-Pierre: enn fam 25-an alege li'nn viole dan enn pansiona

Enn abitant Saint-Pierre, 25-an, inn konsign enn depozision dan stasion lapolis Pope Hennessy dan lapremidi lindi le 16 me 2022. Li alege li'nn viole dan enn pansiona le 6 me 2022 par enn 'helper' 26-z-an, enn denome Atish.

Foto ilistrasion.

So rankont avek prezime agreser, ki abit Petit-Raffray, remonte an avril 2022. Answit, le 5 me 2022, apre enn konversasion telefonik, li'nn desid pou rankontre li landimin dan Victoria Square, Port-Louis, 11-z-er.

Atish inn demann li pou akonpagn li dan enn pansiona ki trouv pre ar legliz Saint James. Enn fwa andan, li'nn diriz li ver resepsion apre inn invit zen fam pou swiv li dan enn lasam ki ti port nimero 35, ek li'nn aksepte fer tousala de so plin gre.

Kan zot inn ariv dan lasam, Atish inn met lakle dan laport ek inn invit zen fam pou koz koze. Answit, enn moman done, li'nn trap so de lamin ek inn dezabiy li par fors.

Apre ki li'nn anlev so bann vetman, zen zom inn gayn bann rapor seksiel avek zen fam san so konsantman. Plizir repriz, li'nn dir so agreser ki li pa anvi gayn bann relasion seksiel ar li, me sann-la pa'nn ekout li.

Viktim inn swete sibir enn lekzamin medikal. Li'nn pre pou prezant tou bann vetman ki li ti porte sa zour-la, pou bann analiz. Li'nn admet dan lopitl kot li res an obzervasion medikal.

Read more...