Saint-Pierre: fam enn zen polisie akiz li pou violans domestik

Enn polisie 23-z-an akize pou violans domestik par so madam 20-an. Sann-la, dan enn plint stasion lapolis Saint-Pierre, le 4 zanvie 2022, inn rakonte ki li'nn marye an septam 2021.

Foto ilistrasion.

Apre zot maryaz, fam-la inn instal li kot lafami so mari dan Terre-Rouge. Me, pandan sa bann dernie semenn-la, lavi konzigal ti lwin pou an roz pou zen fam-la.

Li konfie ki le 3 zanvie 2022, alors ki li ti kot li, li'nn gayn enn diskision ar so mari. Sann-la inn zour li, li'nn fer obzerve.

"Zot pou beygn dan disan," li'nn lanse. Landimin, fam-la inn gayn enn konfrontasion ar so belmer. Ek li'nn santi li imilie par bann propo sann-la. Li'nn donk kit lakaz konzigal pou retourn kot so bann pros dan Saint-Pierre.

Sa zafer-la inn kominike lapolis Terre-Rouge le 11 zanvie 2022. Le 12 zanvie 2022, polisie-la inn apreande par so bann koleg. Li'nn interoze ek li nie bann akizasion porte kont li par so madam. Apre so bann eksplikasion, li'nn relase lor parol.

Read more...