Sainte-Croix: de polisie agrese pandan interpelasion enn sispe

De polisie inn agrese dan lekzersis zot bann fonksion dan Sainte-Croix, zedi le 13 zanvie 2022. Bann fe inn prodir alors ki zot ti pe rod aret enn sispe, reserse pou plizir ka vol.

Foto ilistrasion.

Bann polisie ti resevwar bann informasion dapre lakel, sispe-la ti dan so lakaz. Sir plas, li'nn pran enn sab pou agres enn premie polisie.

Bann lezot ofisie inn resi dezarm ek imobiliz li. Me bann manb lafami akize-la inn opoz enn rezistans. Sispe-la inn profite pou agres enn deziem polisie avan sove. Li aktivman reserse.

Read more...