Sainte-Croix: ladsou sezi 20 plan gandia kot enn residivist

Bonn lantre an matier pou Flying Squad Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) depi Casernes Centrales. Mardi le 4 zanvie 2022, ver 17-er-10, bann polisie inn debark kot enn denome Jagesswursing Goolaub, 54-an, dan Sainte-Croix.

Foto ilistrasion.

Zot ti aprann ki zom-la ti inplike dan trafik gandia. Zom-la inn koumsa mem met an sirveyans. Kan bann polisie, plase sou sipervizion inspekter Salim Jauforally ek konstab Rujub, inn perkizisionn so lakaz, dan enn bikok de pies, zot inn konfirm zot bann soupson.

Par deryer so lakaz, bann polisie inn dekouver 22 plan gandia pre pou konsomasion. Pandan sa lafoui-la, bann anketer plase sou sipervizion ASP Hossanee, inn osi sezi 9,2 gram gandia pre pou lavant.

Sispe Goolaub pa inkoni pou ladsou. Depi bann lane 90, li koleksionn bann deli avek brigad antidrog. Apre sa dekouvert-la, Jagesswursing Goolaub inn plase an eta darestasion. Li fer obze enn akizasion provizwar pou 'Drug Dealing: Cultivating Cannabis Plants'.

Valer marsansa ladrog-la estime Rs 100 000. Dan sa mem rezist, bann ofisie ladsou lesid inn derasinn 60 plan gandia ki mezir ant 60 ek 80 santimet dan enn terin vag dan Bambous-Virieux.

Read more...