Sezi rekor eroinn: prezime finansie bann Gurroby inkilpe, so partner interpele

Li soupsone pou azir kouma finansie bann frer Gurroby. Komalaland Ramdoo, osi apele Ashvin, inn arete merkredi le 9 zwin 2021 par Independent Commission Against Corruption (ICAC) ek tradir divan lakour distrik Rivière-Noire sou enn akizasion provizwar pou blansiman.

Sezi rekor ladrog eroinn.

Li ti deza fer obze enn interogatwar mardi le 1e zwin 2021 konsernan lanket ouver lor sezi rekor 243,5 kilo eroinn pou enn valer marsan Rs 3,6 miliar ek 26 kilo asis evalie Rs 78 milion, dimans le 2 me 2021 dan Pointe-aux-Canonniers.

Komision antikoripsion soupsone ki sa zom dafer-la oper bann konpayi ek inn investi plizir milion roupi dan bann proze imobilie ek pou servi pret-non pu bann Gurroby pou aste plizir bato.

Bann temwaniaz an prezans bann anketer indike ki bann frer Gurroby ti pe vinn esei bann anbarkasion ek se Komalaland Ramdoo ki ti pe efektie bann peiman.

So partner dan bann zafer, Samanda Nagadoo inn interpele yer pou bann bezwin lanket. ICAC anvi determine ziska ki pwin li mele ar sa rezo prezime blansiman larzan-la.