Solidarite: tipti Advay, 4-an, bien bizin zo zenerozite

Li'nn sibir so premie operasion an irzans yer, lindi le 10 zanvie 2022 ek retrouv li dan inite bann swin intansif fan klinik Wellkin depi sa.

Advay, 4-an.

Advay, 4-an, fek diagnostike ar enn timer dan servo ek so leta lasante zize kritik par bann personel swayan. Tipti-la inn pran an sarz par Dr Ryad Joomye, Paedriatric Intensive Care ek led ONG Enn Rev Enn Sourir ti solisite an rezon kontrint finansier.

Rezon pou lakel li nou devwar pou fer parei. Ninport ki som, anou ed sa zanfan-la, akoz dapre enn premie bilan, so tretman pou kout dan bann zanviron Rs 500 000.

Li bon pou note ki tou donasion kapav fer lor kont ONG (MCB) 000447982133.

Read more...