Splash n Fun reouver so laport dimans le 30 zanvie 2022

SIT Leisure Limited ena plezir pou anons reouvertir park lwazir akwatik Belle-Mare, Splash n Fun, dimans le 30 zanvie 2022. Park pou akei bann Mauricien ek bann tourist, pran merkredi ziska dimans, ant 9-er-30 ziska 17-er.

Foto ilistrasion.

Lokazion reouvertir, tarif pou eksepsionelman Rs 300 olie Rs 350 pou bann adilt, ek Rs 250 ek Rs 150 pou bann senior ek bann zanfan mwins ki 12-z-an respektivman.

Pou evit bann atroupman ek bann risk kontaminasion, bann atraksion kouma Bumper Car, Pirates Ship, Cinema 7D, VR Games pou tanporerman ferme.

Restoran ek Food Court ek bann kiosk pou ouver avek plizir swa lor meni. Toutfwa, pou bizin respekte tou bann mezir saniter ki'nn met anplas.

Direksion Splash n Fun egalman prevwar enn lasal izolman dan park pou pran sarz tou ka sispe Covid-19 ek enn test antizenik rapid kapav efektie sir plas. Li bon pou note ki park pou res ferme bann lindi ek mardi pou netwayaz ek dezinfeksion.

Read more...