Stanley: ladsou sezi Rs 1,5 milion ladrog

Zoli kou de file pou brigad antidrog dan Stanley, Rose Hill, lindi le 19 septam 2022. Pandan enn perkizision dan lakaz enn teknisien, 31-an, bann zom inspekter Fowdary inn dekouver 26,3 gram kokainn, 173 gram gandia ek 203 gram ladrog sintetik. Valer marsan bann ladrog estime Rs 1,5 milion. Enn som Rs 869 000 inn egalman sezi.

Ladrog sezi kot sispe.

Sispe inn kesione ek arete sir plas. De sarz inn retenir kont li: posesion ek trafik ladrog danzere.

Read more...