Tamarin: enn tourist arete pou vol dan enn sipermarse

Enn tourist Polonais, 34-an, inn arete pou kokin bann lartik dan enn sipermarse. Bann fe inn prodir dan Tamarin, dimans le 18 septam 2022.

Foto ilistrasion.

Se enn azan sekirite ki'nn pran li an flagran deli. Zom-la ti plas plizir lartik dan so sak, me li'nn zis pei pou enn boutei dilo lor lakes. Li'nn interpele deswit.

Polonais-la inn alors remet bann lartik kokin, ki so valer elve Rs 500. Li'nn tradir divan lazistis ek inn bizin pei enn lamann Rs 3 000 swivan so inkilpasion pou vol.

Read more...