Tantativ mert lor enn infirmier dan Moka: enn sispe arete

Plis ki enn mwa apre tantativ mert lor enn infirmier 45-an, dan Moka, le 7 zanvie 2021, en premie sispe inn arete par lapolis. Se enn abitan Vallée-des-Pretres, 20-an.

Foto ilistrasion.

Zen zom-la inn avoue li'nn partisip dan sa agresion-la. Dapre li, se enn kamarad ki'nn dimann li pou al ar li dan Moka pou agres kikenn. Li'nn alors pran so motosiklet pou al sir plas. Li ti akonpanie par de zom.

Koumsa mem, moman kot infirmier-la ti pe desann depi so loto, trwa zom-la inn agres li sovazman kot sab. Viktim-la ti blese grav ek so loto inn sakaze osi.

Zen zom-la inn afirme ar bann polisie ki li pa okouran motif sa agresion-la ek li'nn zis swiv bann instriksion so kamarad. Li'nn osi balans bann non so konplis ar bann anketer.

Lanket lapolis diriz ozt ver enn regleman kont. Bann anketer pe aktielman rod bann lezot sispe. Lanket mene par bann inspekter Jugoo, ek Ramjanttan, depi Major Crime Investigation team (MCIT).