Tez swisid privilezie: "mo'nn trouv madam-la pe sote"

Sok ek konsternasion dan sant kapital yer, merkredi le 9 zwin 2021. Enn fonksioner, 59-an, inn zet so lekor depi 10e letaz batiman Emmanuel Anquetil, pli koni kouma Registrar Building, dan Port-Louis.

Faheza Mooniaruth an medayon.

Viktim-la, Faheza Mooniaruth ek abitant Morcellement Saint-André, ti pe travai kouma 'Office Management Executive' dan minister lasante.

Si so biro trouv lor 5e letaz, anplwaye-la inn mont lor twa imeb-la san difikilte avan zet so lekor dan vid.

"Mo'nn trouv madam-la pe sote. Li'nn tomb lor enn motosiklet ek sa inn fer enn gro tapaz. Ti bien sokan," enn anplwaye biro-la rakonte, ki pa ti lwin avek plas dram-la.

Nouvel-la inn vit repann dan leker kapital. Enn gran lafoul inn vinn sir plas pou get sitiasion. Bann polisie stasion lapolis Pope Hennessy inn imediatman sekiriz plas-la. Dese viktim-la inn konfirme sir plas.

Lapolis inn koumans enn lanket pou fer lalimier lor sa dram-la. Me dapre bann premie eleman inn gagne, se tez swisid ki'nn retenir. Viktim-la ti montre bann sign depresion.

Enn otopsi pratike lor Faheza Mooniaruth inn konklir li'nn desede apre enn sok akoz bann miltip blesir.