Tifi 8-an anpite de lazam: tipti Kiara pou al lekol biento

Sa deziem trimest-la demar avek enn bon nouvel pou lafami Larose depi Camp-Levieux, Rose-Hill. Eski zot rapel sa tipti tifi 8-an, Kiara Larose, anpite so de lazam ek so pli gran swe se al lekol?

Bann internot ti bien touse par zistwar Kiara.

Read more...

Apre piblikasion so zistwar emouvan dan Le Dimanche/L'Hebdo, so rev vinn realite. Kouma lartik-la inn piblie, atase de pres minister ledikasion inn pran kontak avek redaksion pou ki enn lekip kapav deplas kot lafami pou eksplik zot kouma pou prosede pou anrezistreman.

"Nou ena enn inite spesial ki okip bann zanfan spesial ek gouvernman asire ki dan sak parti lil, sa bann zanfan-la kapav al dan enn lekol dan zot lokalite," li soutenir.

Bann demars inn anklanse deswit pou ki Kiara kapav al lekol dan bann zour ki pe vini. Minister ledikasion pe egalman swiv sa ba-la de pre ek invit bann paran ki zot zanfan ena bann bezwin spesial pou pran kontak avek minister pou trouv enn solision.

Anplis, Global Rainbow Foundation inn egalman pran kontak avek mama Kiara pou fikse enn rande-vou pou ed li gayn bann meyer protez, ek osi pou soutenir li dan so dezir aprantisaz. Profeser Armoogum Parsuramen inn afirme ki li inportan pou fer enn evaliasion ek ekout lafami pou kapav ed zot pli bien.

Bann internot inn egalman bien touse par lapel sa tipti tifi-la. Sertin pou kontribie pou materyel skoler, bann iniform ek lezot bezwin lafami. Jennifer Larose ek so tifi Kiara kontan gras a sa zoli solidarite-la.

Read more...